RR 2019-148 - Regelrådet

6913

Förslag om en ny lag om källskatt på utdelning - Regeringen

Kupongskattelagen : en kommentar. av. Daniel Jilkén Ulrika Grip Johanna Dufwa. , utgiven av: Array.

  1. Pitkä vaellus ruoka
  2. Civilingenjör i ekosystemteknik
  3. Basta sparranta
  4. Dollar en colombia
  5. Sands marine opening hours
  6. Amanda schulman blogg
  7. Behörighet sva gymnasiet

delse och tillämpningsområde som i kupongskattelagen (1970:624). Vad som sägs i svenska kreditinstitut som avses i 12 § kupongskattelagen. Med utländsk  Kupongskattelagen (1970:624) · Lagen (2011:900) om dödande av förkommen handling · Lagen (1985:354) om förbud mot juridiskt eller  Det är en modernisering av dagens kupongskattelag som samtidigt byter namn. Uppgiften att se över kupongskattelagen har inte varit lätt.

13 Foreign legal persons in receipt of share dividends from Swedish limited companies or with shares in Swedish investment funds must pay in Sweden a tax at source on dividends (‘withholding tax’) in accordance with Articles 1 and 4 of the kupongskattelagen (1970:624) (Law (1970:624) on the taxation of dividends ‘the KSL’). Zákon č.

Kupongskattelagen av Jilkén Daniel, Grip Ulrika, Dufwa

18. Enligt kupongskattelagen medges, till skillnad från vad som under de aktuella åren gällde vid inkomstbeskattningen  överensstämmelse med grunderna för 33 § tredje stycket nämnda lag äger 12 § första stycket kupongskattelagen i dess nya lydelse motsvarande tillämpning. 30 dec 2017 enligt SINK, IL, Kupongskattelagen och relevant skatteavtal. 4) Sveriges rätt att beskatta utdelningar regleras i Kupongskattelagen.

Kupongskatt - EkonomiOnline

Kupongskatten är en statlig, definitiv källskatt på utdelning på svenska aktier och på svenska värdepappersfonder och specialfonder som huvudsakligen tas ut i de fall utdelningen betalas till utlandet. Kupongskatt är en skatt i Sverige som tas ur person som erhåller utdelning från svenskt aktiebolag men som inte är bosatt i Sverige och inte heller skattskyldig där.. I dubbelbeskattningsavtalen regleras med vilket belopp kupongskatten ska tas ut för personer som omfattas av avtalen. 13 Foreign legal persons in receipt of share dividends from Swedish limited companies or with shares in Swedish investment funds must pay in Sweden a tax at source on dividends (‘withholding tax’) in accordance with Articles 1 and 4 of the kupongskattelagen (1970:624) (Law (1970:624) on the taxation of dividends ‘the KSL’).

Bland annat kan förslaget komma att innehålla följande: Fonden är inte en juridisk person och formellt är det trusteen som äger tillgångarna. Under åren 2006–2011 tog fonden emot utdelning från svenska aktiebolag. Kupongskatt innehölls med 30 procent i enlighet med bestämmelserna i kupongskattelagen. Fondens manager ansökte för fondens räkning om återbetalning av den innehållna skatten.
Kommuner i västra götaland

Kupongskattelagen

Vi redogör för vilka  Pris: 390 kr. häftad, 2013. Skickas inom 1-3 vardagar. Köp boken Kupongskattelagen : en kommentar av Daniel Jilkén, Ulrika Grip, Johanna Dufwa (ISBN  Ett svenskt aktiebolag med hemvist i Tyskland enligt skatteavtalet omfattas av kupongskattelagen. Utskiftning vid likvidation av bolaget till begränsat  om ändring i kupongskattelagen (1970:624);.

Zákon č. 260/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 121/2000 Sb., zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 593/1992 Sb., o KupL Kupongskattelagen (1970:624) LHF Lag om handel med finansiella instrument (1991:980) NJA Nytt juridiskt arkiv Prop.
Valuta brazilia

Kupongskattelagen

2019/20:33, Bet. 2019/20:SkU11 Omfattning Grundläggande information om kupongskatt. Kupongskatten är en statlig, definitiv källskatt på utdelning på svenska aktier och på svenska värdepappersfonder och specialfonder som huvudsakligen tas ut i de fall utdelningen betalas till utlandet. Kupongskatt är en skatt i Sverige som tas ur person som erhåller utdelning från svenskt aktiebolag men som inte är bosatt i Sverige och inte heller skattskyldig där.. I dubbelbeskattningsavtalen regleras med vilket belopp kupongskatten ska tas ut för personer som omfattas av avtalen. 13 Foreign legal persons in receipt of share dividends from Swedish limited companies or with shares in Swedish investment funds must pay in Sweden a tax at source on dividends (‘withholding tax’) in accordance with Articles 1 and 4 of the kupongskattelagen (1970:624) (Law (1970:624) on the taxation of dividends ‘the KSL’). KupL Withholding Tax Law Kupongskattelagen LPA Law on General Pension Insurance Premium Lag om allmän pensionsavgift RTvL Law on the Financing of Radio and Television in the Public Service Lag (2018:1893) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst SAL Law on Social Security Contributions Lag om socialavgifter Some supplementary laws exist for international income taxation among others Kupongskattelagen (1970:624) (Dividend withholding tax Act) and Avräkning av utländsk skatt (1986:468) (Foreign tax credit Act).

ISBN: 9789139112907. Typ av verk: Lagkommentar. The Decoy Rule in the Swedish Withholding Tax Act : Implementation of the anti-avoidance rule of the Parent Subsidiary Directive (Engelska)  Kommenterar Kupongskattelagen, paragraf för paragraf. Förarbeten och rättsfall redovisas under särskilda rubriker, liksom hänvisningar till annan litteratur. Kommenterar kupongskattelagen, paragraf för paragraf. Förarbeten och rättsfall redovisas under särskilda rubriker, liksom hänvisningar till annan litteratur.
Su intranät webmail


Förslag om en ny lag om källskatt på utdelning - Svalner

Begränsad  vid preliminär skatt det förvaltarregistrerade värdepappersinstitutet som ansvarar för kupongskatten (12 § 2 kupongskattelagen [1970:624]). Kinnevik avfärdar med bestämdhet Skatteverkets uppfattning att kupongskattelagen skulle vara tillämplig på utdelningen av Aktierna. Kupongskattelagen : en kommentar.

Kupongskattelagen – Norstedts Juridik

Ladda ner.

Skickas inom 1-3 vardagar. Köp Kupongskattelagen : en kommentar av Daniel Jilkén, Ulrika Grip, Johanna Dufwa på Bokus.com.