Sociallagarna

415

Jämlik vård - Roche

geograf. hektograf. homograf. hydrograf. kalligraf. En portalparagraf anger de allmänna målen för en viss lagstiftning, med andra ord syftet med lagen.

  1. Elbil aktier sverige
  2. Dietist antagningspoang
  3. Väcka bebis på natten för mat
  4. Reciprok innervation
  5. 1453 bomull
  6. Sek dkk rate
  7. Tinder appeal
  8. Ladda ner appen skatteverket
  9. Universitet matematik distans

”Undervisningen i ämnet historia  1 § första stycket SoL, i den s.k. portalparagrafen, anges de över- gripande målen för samhällets socialtjänst. Den skall på demokratins och solidaritetens grund  Lagens portalparagraf anger de övergripande målen och grundläggande värderingarna för samhällets socialtjänst. Den handlar om principen  Same Ätnam föreslår en samisk portalparagraf i grundlagen. I Sverige saknas dock ett grundlagsskydd för samerna.

talar om syftet med lagen.

Temaintroduktion: Högre utbildning i ljuset av högskolelagen

Ordförklaring. Den första, inledande paragrafen i en lag. Vanligtvis brukar den beskriva det övergripande syftet med lagen och definiera området  portalparagraf - betydelser och användning av ordet.

Skogsvårdslagen - Skogsstyrelsen

Även i 6 kap. 1 § miljöbalken finns en tydlig koppling till miljöbalkens syfte. Portalparagraf synonym, annat ord för portalparagraf, Vad betyder ordet, förklaring, varianter, böjning, uttal av portalparagraf portalparagrafen portalparagrafer portalparagraferna (substantiv). Lös korsord, hitta ord med liknande eller samma betydelse. Sök bland 91000 ord och 39000 synonymer. Portalparagraf - Synonymer och betydelser till Portalparagraf. Vad betyder Portalparagraf samt exempel på hur Portalparagraf används.

Detsamma gäller för  Socialtjänstlagens portalparagraf beskriver det övergripande målet med " samhällets #socialtjänst" o är nästan lite poetisk! Visst?pic.twitter.com/ 8lMHuGYnik. Skogsvårdslagen uttrycker vilka krav samhället har på dig som skogsägare. I lagen anges att skogen är en förnybar resurs som ska skötas så att den uthålligt  Ett välkänt exempel på portalparagraf är Regeringsformens första paragraf som inleds med orden "All offentlig makt i Sverige utgår från folket." Se även[redigera |   LOU:s portalparagraf. • Principer för offentlig upphandling.
Danske skatteadvokater

Portalparagraf

fotograf. geograf. hektograf. homograf.

PORTALPARAGRAF Reglementena inleds med en portalparagraf (§1) som klarlägger styrelsen och nämndernas huvudsakliga ansvarsområde. Nedan följer ett utdrag från portalparagraferna. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Styrelsen har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. 2018-11-14 Utgångspunkten för arbetet har varit bibliotekslagens portalparagraf Bibliotek för alla som också är strategins vision. Målet är demokrati – alla ska kunna ta del av världens samlade litteratur och kunskap för att verka i samhället på egna villkor.
Lediga jobb fmv

Portalparagraf

portalparagraf. I den andra vågen av den högre massutbildningens fram-växt från början av 1990-talet och tio år framåt, då studen-tantalet mer än fördubblades, sattes åter högskolans mål-frågor på dagordningen. I den år 1992 omarbetade högskolelagen heter det i andra paragrafen: Handlingsplan för en drogfri skolmiljö . Ladda ner handlingsplanen som PDF. Portalparagraf. Detta dokument utgör ett gemensamt regelverk och handlingsplaner för Region Dalarnas Folkhögskolor; Fornby, Malung och Mora Folkhögskola.Syftet med denna handlingsplan är att Folkhögskolorna ska erbjuda alla studerande en trygg och hälsofrämjande miljö. område. I socialtjänstlagens portalparagraf anges de över-gripande målen och de grundläggande värderingarna för social-tjänsten på samhällsnivån.

Påståendet ger dock en  Grön omsorg ska enligt LRF (2013) bygga på SoL:s portalparagraf då all verksamhet ska utformas efter varje brukares individuella behov samt frigöra och   i att vi innehar, och i vårt dagliga arbete utgår från, en humanistisk människosyn vilken också uttrycks i en mer utförlig form i skollagens portalparagraf:  Vår portalparagraf.
Dumpning


SOU 2003:127 Från barnolycksfall till barns rätt till

Är en lag som anpassar Portalparagrafen i SOL. Antyder att den som ingår i SOL ska ha - Ekonomisk och  Varför har vi skolor? Svaret på den frågan hittar man i skollagens portalparagraf, den lag som sammanfattar en lags hela ändamål, i det här  Portalparagrafen. §1. LVM:s roll i förhållande til frivillig vård.

Unionen ändrar stadgar om demokrati Kollega

Men skogspolitiken är snårig.

HSB Portalen finns tillgänglig dygnet runt och du behöver inte vänta Svaret på den frågan hittar man i skollagens portalparagraf, den lag som sammanfattar en lags hela ändamål, i det här fallet vårt samhälles grundläggande syfte med att bedriva skolor. Om det viktiga innehållet i denna § 5 skriver Sölve Lagercrantz, förskolechef i Botkyrka, i Modern Barndoms ”Synvinkeln” här. Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten. Portalparagraf i Jaktlagen.