En lag för hanteringen av patientuppgifter i sjukvården

2860

En lag för hanteringen av patientuppgifter i sjukvården

Vägen till medlemskap inleddes den 1 juli 1991 då svenska regeringen lämnade in en ansökan om medlemskap i dåvarande EG. År 1994 höll Sverige folkomröstning om EU-medlemskapet där ja-sidan vann. EU ska tala med en röst. De största förändringarna: Mer makt till Europaparlamentet, enklare omröstningsregler i rådet, medborgarinitiativet, en permanent ordförande i Europeiska rådet, en ny utrikesrepresentant och en ny utrikestjänst. Lissabonfördraget klargör vilka beslut som ska fattas av EU av EU-länderna gemensamt.

  1. Observation method in psychology ppt
  2. Kunskapsteorier filosofi

Två områden har lämnat EU, men behållit en koppling till moderlandet, nämligen Grönland (1985) och Saint Barthélemy (2012). Därefter inleddes också ett samarbete på atomenergiområdet, varefter EEC bytte namn till den Europeiska Gemenskapen (EG).Detta samarbete utvidgades 1973 med ytterligare länder, bl.a. Danmark, Irland och Storbritannien. 1981 gick Grekland med i EG och 1987 anslöt sig Portugal och Spanien.

EU-parlamentet kallar till sig Michel för att få en förklaring.

Lagar om livsmedel - Livsmedelsverket

Vägen till medlemskap inleddes den 1 juli 1991 då svenska regeringen lämnade in en ansökan om medlemskap i dåvarande EG. År 1994 höll Sverige folkomröstning om EU-medlemskapet där ja-sidan vann. Enligt EU-lag bör babyskyddet, bilbarnstolen eller bältesstolen vara Europagodkänd och E-märkt enligt EG-direktiv eller ECE-reglemente 44-03, eller senare version.

Spardirektivet 2003/48/EG - vero.fi

Den som får ställning som varaktigt bosatt får ett särskilt EG/EU-uppehållstillstånd  Paris, Rom och enhetsakten - infördes en politisk union och EG bytte namn till EU. De nya ändrade det officiella namnet på EEC/EG till Europeiska unionen. 13 aug 2019 EU:s verksamhet baseras på ett flertal fördrag (avtal mellan EU-länderna). Därför har exempelvis EG-domstolen bytt namn till EU-domstolen. Om du är en tredjelandsmedborgare, det vill säga en medborgare i ett land utanför Europeiska unionen, som vistas på Europeiska unionens territorium, kan du få  12 dec 2006 Direktivet 2005/36/EG är ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/55/EU av den 20 november 2013 om ändring av direktiv  dig som är utbildad inom EU eller EES. (utanför dokument om namnbyte om du har bytt namn efter att du gått din utbildning Skicka också med ett intyg som bekräftar att du uppfyller någon av följande artiklar i EU-direktiv 2005/36/E 1.1 EG/EU:s uppgifter och målsättningar . vilket organ till följd av Maastricht- fördraget om Europeiska unionen nu har bytt namn till Europeiska unionens råd.

1992 EES-avtalet undertecknas och träder i kraft den 1 januari 1994.
Primacare medical group

När bytte eg till eu

Danmark, Irland och Storbritannien går med i EU den 1 januari 1973. Antalet medlemsländer ökar därmed till nio. Det korta men våldsamma arabisk-israeliska oktoberkriget 1973 leder till en energikris och ekonomiska problem i Europa. ANNONS. ANNONS. Detta samarbete utvidgades 1973 med ytterligare länder, bl.a. Danmark, Irland och Storbritannien.

1991 Sverige ansöker formellt om medlemskap i EG. 1990 Detta gick mycket enkelt då alla tre länder tidigare haft diskussioner med EG (som bytte namn till EU 1992) och dessutom redan ingått i vissa avtal. Nio år senare, 2004, var det dags för EU:s största utvidgning någonsin. När Europeiska kol- och stålgemenskapen upplöstes den 23 juli 2002 blev Europeiska gemenskapen den juridiska efterträdaren. EG:s kärna bestod av den inre marknaden , som inkluderade fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och människor. European Union website - EUROPA is the official EU website that provides access to information published by all EU institutions, agencies and bodies. I och med att fördraget trädde i kraft bytte EG namn till EU och Maastrichtfördraget kallas även för EU-fördraget.
Kbt-coach utbildning distans

När bytte eg till eu

När EU-fördraget undertecknades 1993 övergick den Europeiska gemenskapen (EG) till att bli den Europeiska unionen (EU). Sverige inleder förhandlingar om medlemskap med EG i Bryssel. 1992 EES-avtalet undertecknas och träder i kraft den 1 januari 1994. EG:s stats- och regeringschefer godkänner utvidgningen av EU till nya medlemsländer, varav Sverige är en av kandidaterna. 1991 Sverige ansöker formellt om medlemskap i EG. 1990 Fördraget om upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen (EKSG) undertecknades i Paris den 18 april 1951. Det trädde i kraft den 23 juli 1952 och upphörde att gälla den 23 juli 2002. Svenskt EU-medlemskap.

Sverige inleder förhandlingar om medlemskap med EG i Bryssel. 1992 EES-avtalet undertecknas och träder i kraft den 1 januari 1994. EG:s stats- och regeringschefer godkänner utvidgningen av EU till nya medlemsländer, varav Sverige är en av kandidaterna. 1991 Sverige ansöker formellt om medlemskap i EG. 1990 Fördraget om upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen (EKSG) undertecknades i Paris den 18 april 1951. Det trädde i kraft den 23 juli 1952 och upphörde att gälla den 23 juli 2002.
Social intranet saasEn integrerad produktpolitik i EU- Något om de EG-rättsliga

1961 beslöt Sverige att ansöka om associering (en lösare anknytning än medlemskap) till EEC (organisationen bytte sedan namn till EG och därefter till EU). Begreppen EU och EG — a. att EG-domstolen har bytt namn till EU-domstolen och att gemenskapsrätten har blivit unionsrätten. När man talar om denna helhet är det därför lämpligt att tala om EU (EU-frågan, EU- omröstningen, EU-medlemskap). Man kan ju nu inte längre ansöka om att bli  av H Carlsson · 2008 — frågan kring hur Sverige skulle förhålla sig till EG debatterades i hela landet. 1993 bytte den Europeiska gemenskapen namn till EU, den Europeiska unionen. EU:s verksamhet baseras på ett flertal fördrag (avtal mellan EU-länderna).

Europeiska ekonomiska gemenskapen – Wikipedia

1000 fria samtalsminuter från Sverige till samma länder som nämns ovan. Se hela listan.

Se hela listan. 1000 fria samtalsminuter från Sverige till samma länder som nämns ovan. Se hela listan.